Kurs og konferanse

Konferanse i høyfjellet

Tyinholmen har god plass og fine konferanse fasiliteter.

Vi har møterom med kapasitet på inntil 14 personer. Vår festsal kan med enkle grep ominnredes til å håndtere opptil 70 deltagere. Vi har wifi og videokanon til utlån, i tillegg til annet nødvendig utstyr som er en forutsetning for en vellykket konferanse.

Ta kontakt for flere detaljer og be om et tilbud fra oss.

Du finner ikke flottere og mer stimulerende omgivelser!