Jakt og sportfiske

Koldedøla er en spennende elv i spektakulære omgivelser. Her blir det hver sommer rapportert mange fangster! Den flotte auren der biter helst på sluk og flue.

Tyinvannet er viden kjent for fisk av første klasse. Auren er sølvblank, knallrød i kjøttet og snittvekten ligger på godt over halvkiloen! I området rundt Tyinholmen er det flere populære og svært tilgjengelige fiskeplasser.

Fin fangst med ryper fra terrenget på vestsiden av Tyinvannet

Det er også mange mindre fjellvann i området som kan gi spennende fiskeopplevelser. Det finnes fisk i de aller fleste fjellvann – selv om en til tider må bruke litt kløkt og ha tålmodighet for å få fjellørreten til å bite.

Koldedøla renner fra Koldedalsvatnet og ned i Tyin – har utviklet seg til å bli en svært spennende fiskeelv i spektakulære omgivelser. Det blir årlig rapportert flere fangster av ørret på over kiloen.

Ta kontakt med resepsjonen på Tyinholmen for nærmere informasjon om fiskemulighetene i området.

Fiskekort kan betales via mobil evt kjøpes på Filefjellsenteret eller Tyinholmen.

Småviltjakten starter 10. september. Det er flere terreng som er tilgjengelig for småviltjegere med jaktkort. Eidsbugarden Fjelleiendom og Årdal jeger og fiskeforening har terreng tilgjengelig i gangavstand fra Tyinholmen. For Eidsbugarden fjelleiendom (statsalmenning) kan en kjøpe jaktkort på internett, www.inatur.no

Jakterrenget som Årdal jeger og fiske forening disponerer, ligger i fjellene på vestsiden av Tyin og en kan kjøpe jaktkort på Sportshuset i Øvre Årdal eller via nettet.